Let op, geld lenen kost ook geld.

De volkslening, wat is het?

0

De volkslening

De SPA omschrijft de volkslening als een veilige en sociale investering. Het is de bedoeling dat het spaargeld verdwijnt van de spaarboekjes en dat deze in de economie terecht komt. De beslissing is nog maar pas genomen of er zijn al grote voor- en tegenstanders.

Waarom is het slecht dat er zoveel geld op de Belgische spaarboekjes staat? De reden hiervoor is simpel: Spaargelden zijn altijd opvraagbaar. Niemand kan je verbieden al je spaargeld op te gebruiken. De bank moet dus geld opzij houden om je spaargeld te kunnen terugbetalen indien dat nodig zou zijn. Ze durft dit geld dus niet aanwenden om leningen toe te staan zodat de economie ondersteuning krijgt.

Het gevolg hiervan is dat het zeer moeilijk is geworden voor onder andere zelfstandigen om een lening of krediet te krijgen bij de bank. Om het geld bij de ondernemers te krijgen, zal er gewerkt worden met een volkslening die door de banken zullen uitgegeven worden.

De banken halen het geld op en beslissen vervolgens welke projecten er zullen gefinancieerd worden. Dit is dus goed nieuws voor de ondernemers. Wel opletten: Het geld moet naar kredieten gaan die dienen voor ‘sociaaleconomisch en sociaal verantwoorde projecten’.

Wat houdt de volkslening concreet in?

Eenvoudig gezegd is een volkslening gelijkaardig aan een termijnrekening of een kasbon, maar met een aantrekkelijke rente die vrij door de banken kunnen bepaald worden zolang ze overeenkomstig is aan de huidige markt. Het grote voordeel zit hem in het feit dat er slechts 15% roerende voorheffing zal ingehouden worden in plaats van het normale tarief van 27%. Het normale tarief van 27% roerende voorheffing kan je terugvinden bij obligaties of dividenden van aandelen.

Update augustus 2015: Het fiscaal voordeel voor volksleningen zal in 2016 volledig verdwijnen. Momenteel is niet duidelijk of dit ook zal gelden voor volksleningen die gesloten werden voor 2016. Van zodra er meer informatie bekend is, houden we u op de hoogte.

Update oktober 2015: Het is intussen bevestigd dat de lopende volksleningen ook onder het normale tarief van 27% roerende voorheffing zal gehanteerd worden. Het lijkt er dus op dat de volkslening een stille dood zal sterven en dat banken de volkslening uit hun productenaanbod zullen schrappen.

Zal de volkslening slagen in zijn opzet?

Alhoewel de banken zelf maar matig enthousiast zijn over de volkslening, valt het af te wachten hoe de spaarders hierop reageren; Het initiatief is in ieder geval goed bedoeld en bieden de spaarders een alternatief op het spaarboekje. De volkslening zal met een minimumlooptijd van 5 jaar komen (en ook op 10 jaar), waardoor het geld voor lange tijd vastzit. Hierdoor zijn de banken in staat om projecten op langere termijn te financieren, hetgeen niet altijd mogelijk is met spaargelden.

De volkslening: voordelen.

  • Gunstigere tarieven dan het spaarboekje;
  • Kleine spaarders kunnen ook inschrijven: Intekenen kan al vanaf 200 euro;
  • De volkslening valt onder de depositogarantie van 100.000 euro per bank / per persoon;
  • Lagere inhouding roerende voorheffing (15% ipv 25%). Dit is het “fiscale voordeel van 10%” waarover men schrijft.

De volkslening: nadelen.

Het nadeel aan de volkslening is natuurlijk dat het op lange termijn is (min. vijf of min. tien jaar) terwijl het geld op de spaarrekening vrij opvraagbaar is. Een tweede discussiepunt is het feit dat men er geen rekening mee houdt dat de interesten op de spaarboekjes kunnen stijgen. Het is niet omdat het aanbod er dit jaar aantrekkelijk uitziet, dat het volgend jaar ook nog zo zal zijn.

De volkslening voor een onderneming mogelijk?

Ja, ook vennootschappen kunnen zonder problemen inschrijven in een volkslening. Het geld dat nu staat te rusten op een zichtrekening of spaarrekening kan dus met andere woorden op een andere manier ingeschakeld worden.

Is het interessant voor een vennootschap om in te schrijven in een volkslening? In feite niet. De opbrengsten worden belast zoals gewone interesten en de intrestvoeten brengen amper iets meer op ten opzichte van een goede spaarrekeningen of andere beleggingen. Het geld zal ook 5 jaar onbeschikbaar zijn, voldoende liquide middelen voorzien is iets wat voor een onderneming toch belangrijk kan zijn. Er wordt roerende voorheffing gerekend aan 15%, maar de behandeling ervan is dezelfde alsof het om gewone interesten zou gaan. Het wordt dus beschouwd als een voorschot op de vennootschapsbelasting die je zal moeten betalen.

Onthou dus concreet dat het wel mogelijk is, maar dat er wellicht andere beleggingen zijn die interessanter en meer rendabeler zijn.

Update: Trage start volksleningen

Banken die de volkslening aanbieden kregen tal van geïnteresseerde spaarders over de vloer, maar een echte stormloop was het echter niet. De resultaten lagen wel ongeveer binnen verwachtingen. Zo werd bij Dexia bijvoorbeeld het eerste uur voor 1.5 miljoen euro ingetekend op de volkslening. KBC houdt een afwachtende positie aan en zal pas op 3 februari actief starten met het aanbieden van volksleningen. Ze wacht met andere woorden af tot alle modaliteiten door de wetgever zijn bepaald.