Let op, geld lenen kost ook geld.

Lenen met een pensioen?

0

Hypothecaire lening afsluiten mogelijk als je op pensioen bent?

Vergeet niet dat er geen leeftijd staat op het afsluiten van een (hypothecaire) lening. Het is met andere woorden zeker mogelijk om op je 55e nog een lening af te sluiten. Er kunnen tal van redenen zijn om een lening af te sluiten op latere leeftijd: je gaat kleiner wonen, je wilt een tweede eigendom kopen, enz…

Zoals elke andere lening aanvraag zal een bank trachten na te gaan hoeveel kapitaal je kan terugbetalen. Daarbij wordt rekening gehouden met je inkomsten en wat daarvan overblijft om van te leven. Zowel je beroepsinkomen als je pensioenuitkering (later) worden hierbij bekeken.

Het is met andere woorden de kredietgever die beslist of je kan lenen als je op pensioen bent. Je inkomen (pensioen, beroepsinkomsten, huurinkomsten, …) is hierbij een belangrijke factor, maar ook de overige uitstaande leningen die je reeds zou lopen hebben. Door alle inkomen en uitgaven in kaart te brengen, zal een kredietgever proberen bepalen of je na het terugbetalen van de nieuwe lening nog steeds voldoende over hebt om van te leven.

Ga je een hypothecaire lening aan tijdens je loopbaan, maar zal je halfweg de leningsduur op pensioen gaan, dan zal de bank hier ook rekening mee houden. Het is immers logisch dat de bank zekerheid wil hebben dat je de lening volledig kan terugbetalen. Ook voor jou is het belangrijk want je wilt immers niet op de zwarte lijst terechtkomen omdat je je lening niet kan terugbetalen.

Andere leningen afsluiten mogelijk?

Er is geen maximum leeftijd voor het verkrijgen van een krediet. Leeftijd is dus op zich geen criteria om een lening te kunnen bekomen, maar het zal onrechtstreeks wel een invloed hebben.
Wie leeft op een pensioen zal doorgaans ook minder financiële middelen ter beschikking hebben om een lening terug te betalen. We kunnen dus vooral besluiten dat het mogelijk is om op oudere leeftijd nog geld te lenen, maar dat het er niet bepaald makkelijker op wordt. Nochtans zijn de procedures net hetzelfde als iemand die maar 20 of 40 jaar is.

Merk je op dat het moeilijk is om als senior een lening te krijgen? Vraag de bank dan eens wat er nodig is om toch de lening te mogen ontvangen. Als je partner jonger is, dan is het misschien geen slecht idee om hem/haar hier ook bij te betrekken. Of je kan er voor opteren om iemand te vinden die zich borg wil stellen. Op die manier zal de bank meer zekerheden hebben en sneller geneigd zijn de lening alsnog goed te keuren.

Welke invloed heeft leeftijd op lening?

De leeftijd zal onrechtstreeks invloed hebben op de lening die je wenst aan te gaan. Zo kan het zijn dat de kredietgever een hogere rente zal vragen omdat het risico groter is dan het verschaffen van een lening aan een jonge twintiger.

Een ander gevolg kan ook zijn dat het leenbedrag wordt beperkt. De ene kredietgever zal een voorwaarde hanteren van 5.000 euro terwijl dat bij een andere kredietgever 20.000 euro kan zijn. Je doet er dus goed aan om verschillende kredietgevers te vergelijken.

Om een gepensioneerde toch toegang te geven tot een lening zal het ook vereist zijn om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Daarmee is de kredietgever beschermd als de lening niet kan terugbetaald worden, bijvoorbeeld bij overlijden. Alleen is zo’n schuldsaldoverzekering moeilijker toegankelijk voor oudere mensen en/of zal deze heel erg duur uitvallen.

Tot slot kan ook de leningstermijn beïnvloed worden door de leeftijd van de ontlener. Wie al op pensioen is, zal mogelijks voor kortere termijnen kunnen lenen. Op 60 jarige leeftijd een hypothecaire lening afsluiten op 30 jaar zal dus heel moeilijk worden. Toch is het belangrijk om verschillende banken te vergelijken en hun voorwaarden op te vragen.

Vraag steeds offertes aan bij verschillende kredietinstellingen als je een lening aanvraagt. Om je op weg te helpen kan je reeds bij onderstaande kredietgevers beginnen, maar beperk je niet enkel tot deze en bekijk de voorwaarden van verschillende banken:

Oplossingen om toch te lenen met een pensioen

Een oplossing wat onroerend goed betreft kan zijn om de woning te schenken aan je kinderen. Jij zal dan het vruchtgebruik houden. Je kinderen zijn dan de eigenaars van de woning en kunnen in jouw plaats een lening aangaan. Dat zal minder problemen opleveren. Via een gift betaal jij dan dit bedrag terug.

Als het gaat om de financiering van vastgoed, dan zal de kredietgever mogelijks ook gerust gesteld zijn wanneer je zelf een hoge inbreng kan doen. Veel mensen die richting pensioenleeftijd gaan hebben een eigen inbreng van 50 procent of meer.

En de groepsverzekering gebruiken?

Heb je doorheen de jaren ook een spaarpot aangelegd via een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging? Dan kan je deze gebruiken als waarborg om een bouw- of verbouwingsproject te financieren.

Vergeet echter niet dat het in veel contracten mogelijk is om voor de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed mogelijk is om een voorschot op te nemen op het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd. Dit is een eenvoudige vorm van geld lenen om het geld snel beschikbaar is en de tussenkomst van een notaris niet vereist is.

Op die manier kan je het geld van een groepsverzekering al vroeger aan het werk zetten en hoef je niet af te wachten tot de dag waarop je werkelijk met pensioen gaat om van het kapitaal te kunnen genieten.