Let op, geld lenen kost ook geld.

Lenen om te beleggen

0

Is lenen om te beleggen mogelijk?

Geld lenen om te beleggen in aandelen of andere activa is op zich mogelijk. Het wordt echter meestal afgeraden. Toch willen sommige mensen profiteren van de lagere intrestvoeten. Het geleende geld wordt dan gebruikt als hefboom, om extra rendement te proberen behalen op hun beleggingen.

Uitgangspunt bij lenen voor beleggingen

Men gaat er van uit dat een rendement van 6% a 7% op beleggingen makkelijk haalbaar is. Wie met andere woorden kan lenen aan een rentevoet die lager ligt dan dit percentage, zou met het geleende geld enkele procenten extra rendement halen. Het is dan een voordeel dat het rendement behaalt wordt zonder daarvoor eigen spaargeld in te zetten.

Dit houdt echter wel risico’s in. Een belegging kan ook sterk in waarde dalen, waardoor men minder geld over houdt om de lening terug te betalen. Eigen spaargeld zal dan net wél moeten ingezet worden om die lening terug te betalen. Hou er rekening mee dat een aandeel bijvoorbeeld op een jaar tijd kan halveren. Om dit verlies goed te maken, zou het aandeel nadien met 100% moeten stijgen om break-even uit te komen.

Wie geld leent om te beleggen neemt hierbij een groter risico, in de hoop een bijkomend rendement te behalen.

Fiscale gevolgen

Wie zijn geld beheert als een goed huisvader en daarmee op de beurs belegd zal normaal niet belast worden op de verworven meerwaarden. Er kan natuurlijk discussie zijn over wat men verstaat onder “goede huisvader”. Wie dagelijks koopt en verkoopt en dus constant bezig is met handelen zal hier niet onder vallen.

Wie echter geld zou lenen om te beleggen, verliest de fiscale vrijstelling op meerwaarden bij aandelen. De fiscus zal dit beschouwen als een abnormaal beheer van je vermogen. Je wordt dan niet meer beschouwd als een “goed huisvader” en dit zal men dan willen belasten als een beroepsinkomen. Hiervoor zal een oplossing moeten gezocht worden.

Bepaalde vermogende mensen kiezen er dan voor om een vennootschap te starten. Dat heeft als voordeel dat de intresten van leningen ook fiscaal aftrekbaar zijn. De meerwaarden worden daar echter ook wel belast, terwijl een minderwaarde echter niet aftrekbaar is.

Lenen bij een broker?

Bij sommige brokers is het mogelijk om geld te lenen. Doorgaans zal dit aan een goedkoper tarief zijn dan een persoonlijke lening bij de bank. Er zijn echter wel veel risico’s aan verbonden. Je leent het geld bij de broker en belegt dat ook bij hen. Dit wil zeggen dat zij kunnen beslissen wat er met je aandelen zal gebeuren indien de waarde zou dalen. Hoe werkt dat nu precies?

Wie geld leent bij zijn broker heeft dan een margin rekening. Met deze rekening kan iemand een bepaald percentage van de waarde van zijn portefeuille lenen. Stel dus dat je 50.000,00 EUR aan beleggingen hebt en het percentage is 50%: dan kan je 25.000,00 EUR lenen bij de broker. Op deze lening betaal je wel intresten!

Daalt de waarde van uw portefeuille onder een bepaald niveau, dan kan de broker beslissen om je aandelen te liquideren. Dit wil zeggen: de broker verkoopt je aandelen om er zeker van te zijn dat de lening kan terugbetaald worden. Je portefeuille dient dus als onderpand.

Een voorbeeld: Je leent 25.000,00 EUR maar de beurzen beginnen te dalen. Op een bepaald moment is je totale portefeuille maar 26.000,00 EUR waard. Van zodra je portefeuille slechts 25.000,00 EUR meer waard zou zijn worden al je beleggingen automatisch verkocht. De broker is er dan immers zeker van dat de lening wordt terugbetaald.

Lenen voor een investeringspand

Geld lenen voor een investeringspand is een veiligere manier van lenen om te beleggen. Wie een appartement wilt kopen om te verhuren, zal hiermee extra inkomen genereren. (Een deel van) dit inkomen zal gebruikt worden om de lening terug te betalen.

Om geld te kunnen lenen zal er eerst een goede berekening moeten uitgevoerd worden. Als het de bedoeling is om het gekochte pand te verhuren, dan kan de bank rekening houden met deze huurinkomsten. In realiteit zal de bank de huur slechts voor een beperkt deel in rekening nemen. Tenslotte zal je ook de kosten van dit pand moeten dragen: onroerende voorheffing, onverwachte kosten, syndicuskosten, enz…

Hoe lenen voor een investeringspand?

Er bestaan in grote lijnen drie formules waarbij men kan lenen voor een investeringspand. De eerste mogelijkheid is de gekende hypothecaire lening. Hierbij kan nog de keuze worden gemaakt tussen vaste mensualiteiten (vaste terugbetalingen) of vaste kapitaalaflossingen (variabele terugbetalingen).

De tweede optie is er enkel voor mensen die reeds een lening lopen hebben. Zij kunnen immers een wederopname doen van het kapitaal. Is je krediet al bijna volledig afgelost? Dan kan dat kapitaal opnieuw ontleend worden. Het enige nadeel hieraan is dat de hypotheek rust op de woning waar de oorspronkelijke lening voor werd aangegaan. Dat zal dus de eigen gezinswoning zijn.

Een derde optie is een bulletkrediet aangaan. Dit is een lening waarbij je alleen interesten betaald en het kapitaal helemaal op het einde wordt terugbetaald. Er zal wel moeten aangetoond worden dat er elders reeds kapitaal werd opgebouwd, bijvoorbeeld via een groepsverzekering. Een bulletkrediet wordt doorgaans afgesloten voor vijf jaar en zal duurder uitvallen dan een hypothecaire lening.

Lenen voor belegging = Verantwoord risico?

Velen zullen het een verantwoord risico noemen, maar slechts weinig mensen weten echt wat ze aan het doen zijn. Geld lenen voor een belegging is nooit een goed idee omdat het risico veel te groot is. Wie een totaal vermogen heeft van 1 miljoen en een bedrag van 50.000,00 euro wilt lenen, zit natuurlijk in een andere situatie dan iemand die geen spaargeld heeft en dan een lening wilt afsluiten om te beleggen. Alles moet met andere woorden in zijn context geplaatst worden.

Een uitzondering hierop is mogelijks geld lenen voor een investeringspand. Het pand zelf dient dan automatisch als onderpand en vastgoed kent minder risico op sterke dalingen in waarde. Bovendien ontvang je dan ook periodiek huurinkomsten wat de last minder groot maakt.

Beleggen? Dat doe je met geld dat je niet direct nodig hebt. Lenen is dan ook maar uitzonderlijk aan te raden om mee te gaan beleggen. Zet liever elke maand een beetje geld opzij om daarmee te gaan beleggen.