Let op, geld lenen kost ook geld.

Kan ik lenen zonder bank?

0

Lenen zonder bank

Het is een gewoonte die afstamt uit het verleden: hebben we een lening nodig, dan spreken we banken aan. Veel mensen komen zelfs niet verder dan hun thuisbank.
Toch zijn er veel kredietverstrekkers terug te vinden die geen bankdiensten aanbieden maar zich toch specialiseren in het verstrekken van leningen. Een andere mogelijkheid is de onderhandse lening maar ook crowdfunding verdient een plaats in deze categorie van lenen.

Online kredietverstrekkers

Online geld lenen gebeurt meestal bij kredietverstrekkers die geen bankdiensten aanbieden. Zij bieden alleen de mogelijkheid aan om geld te lenen en specialiseren zich dus uitsluitend in kredietverlening. Voorbeelden van zulke aanbieders zijn onder meer: Cofidis of Santander.

Doorgaans vestigt men de aandacht op de persoonlijke lening op afbetaling. Bij dit soort leningen wordt alles op voorhand bepaald. Looptijd, terugbetalingsbedrag en intresttarief zijn allemaal op voorhand bekend. Dit houdt minder risico in voor de verstrekker, maar schept ook meer duidelijkheid voor de ontlener.

Ook een geldreserve kan men bij de meeste van deze online kredietverstrekkers afsluiten. Een geldreserve is een krediet dat je vrij mag gebruiken tot een bepaalde limiet. Betaal je een deel van het kapitaal terug, dan kan je dat nadien opnieuw gebruiken. Deze vorm van lenen brengt risico’s met zich mee. Door de hoge rentelasten is het ook niet interessant om een geldreserve te gebruiken om grote aankopen te financieren.

Online geld lenen zonder bank? Eerst leningen vergelijken!

Bijna elke kredietverstrekker heeft wel een site waarop je lening simulaties kan uitvoeren. Je kan dan op voorhand al een inschatting maken hoeveel een lening bij die instelling uiteindelijk zal kosten.

Het uitvoeren van lening simulaties doe je het best op de website van de aanbieder zelf, zo ben je er zeker van dat steeds de meest actuele rentetarieven gebruikt worden.

Start hier en simuleer leningen:

Leningen vergelijken doe je aan de hand van het JKP (Jaarlijks KostenPercentage). Het JKP omvat niet alleen de intrestvoet maar ook alle kosten die bij de lening gepaard gaan. Men is wettelijk verplicht om het JKP te vermelden. Dat is voor jou wel veel eenvoudiger om leningen met elkaar te vergelijken opdat je de goedkoopste lening kan vinden.

Onderhands lenen (bij vrienden of familie)

Wettelijk gezien kan elke particulier aan eender wie geld lenen. Dat komt frequent voor tussen familieleden of vrienden en is ook een vorm van geld lenen zonder bank. Voor kleine bedragen volstaat doorgaans een schuldbekentenis, maar indien het leenbedrag begint op te lopen is het een goed idee om een contract onderhandse lening op te maken.

In dat contract kunnen alle belangrijke bepalingen worden neergeschreven zoals het leenbedrag, looptijd, terugbetalingsbedrag, de rentevoet, … Klik hier om meer te lezen over de onderhandse lening.

Onderhands lenen aan familie komt vaak voor in situaties waarbij ouders geld lenen aan hun kinderen om een huis te kopen. Op die manier krijgen hun kinderen een financieel duwtje in de rug bij de aankoop van hun woning.
De lening dient niet altijd terugbetaald te worden. Men spreekt dan van een schenking. De omzetting van een lening naar een schenking kan ook op een later tijdstip gebeuren. Dat moet dan wel gebeuren met een officieel document waarin dit duidelijk wordt. Om successierechten te vermijden is het dan wel belangrijk dat dit document wordt geregistreerd bij het registratiekantoor.

Crowdfunding en peer-to-peer leningen (P2P)

Peer to peer lenen is ook een vorm van geld lenen zonder bank. Doorgaans zijn beide partijen dan ook particulieren. Hiervoor wordt je lid van een platform om leningen te verstrekken of een lening aan te vragen.

Opvallend is echter wel dat een lening kan bekomen worden door meerdere uitleners. Zo kan een lening van 1.000 euro bijvoorbeeld verstrekt worden door 10 mensen die elk 100 euro lenen. Voor de investeerder of uitlener is het een manier om risico’s te spreiden.

Crowdfunding voor particulieren?

Crowdfunding is een vorm van peer-to-peer lenen. Bij crowdfunding gaat het echter meestal om bedrijven die een project willen realiseren en daarvoor beroep doen op het grote publiek. Investeerders kunnen dan bijvoorbeeld een aandeel in de onderneming krijgen. Het kan ook zijn dat het gaat om louter een lening waarbij de investeerder zijn geld terugbetaald krijgt. Lees hier meer over crowdfunding.

Sinds kort is het mogelijk om in België via crowdfunding geld te lenen aan andere particulieren. Iedereen heeft wellicht al eens gehoord van buitenlandse sites waarop dit mogelijk is (Kickstarter of GoFundMe zijn hier voorbeelden van).
In 2017 werd Mozzeno gelanceerd, het allereerste Belgische crowdfundingplatform voor particulieren. Door complexe wetgeving is het steeds moeilijk geweest om crowdfundingplatformen op te richten, maar Mozzeno is daar klaarblijkelijk wel in geslaagd. Klik hier om de website van Mozzeno te bezoeken »

Via Mozzeno kunnen particulieren geld lenen van andere particulieren zonder tussenkomst van een bank. Investeerders dienen wel over een startkapitaal van 1.000 euro te beschikken. Het lenen gebeurt niet rechtstreeks. Het platform werkt met zogenaamde ‘notes’ die vergelijkbaar zijn met obligaties en dienen als instrument om aan particulieren te lenen. Er is dus geen rechtstreekse link tussen de lener en ontlener.

Bovendien worden particulieren ook zorgvuldig gescreend. Er wordt ook nagegaan of er geen vermelding is op de zwarte lijst door de databank van het CKP te raadplegen. Investeerders kunnen geld lenen aan iemand vanaf 25 euro. Elke lening bestaat immers uit vele kleinere bedragen die door meerdere investeerders worden verstrekt.

Mozzeno kenmerken

Particulieren kunnen geld lenen voor een bedrag dat ligt tussen 1.250 euro en 30.000 euro. Het doel van de lening stemt overeen met het doel dat de meeste aanbieders van persoonlijke leningen gebruiken: voor de aankoop van een auto, een renovatie, het aankopen van een wagen, …

Het JKP wordt berekend op basis van uw aanvraag en risicoprofiel maar kan nooit meer bedragen dan het maximum dat wordt vermeld op de site. Op het moment van schrijven bedraagt het maximum JKP 9,90% wat vergelijkbaar is met een lening op afbetaling bij de meeste online aanbieders.

Op het moment van schrijven zien we dat een renovatielening aan 2,90% JKP kan worden bekomen , een autolening aan 3,60% JKP en overige leningen aan 5,85% JKP. Er kan wel een korting worden bekomen indien de terugbetaling correct gebeurd.

Klik hier om de website van Mozzeno te bezoeken »

Geld lenen zonder bank als zelfstandige ondernemer

Een plan start meestal met een droom, maar een plan realiseren kost immers wel veel geld. Veel startende ondernemers hebben daarom nood aan een lening om hun plannen te realiseren. Het kan echter enige moeite kosten om een bank te overtuigen van het plan en om een lening te bekomen. Steeds meer en meer gaat men dan ook op zoek naar alternatieven.

Win-win lening

De winwinlening tracht particulieren aan te moedigen om te investeren in startende KMO’s. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid waarbij de lener een fiscaal voordeel kan krijgen. Het richt zich uitsluitend op ondernemingen binnen het Vlaams Gewest. Op die manier helpen ouders of kennissen mee om een startende onderneming te financieren.

Het fiscale voordeel dat bekomen kan worden bestaat uit een jaarlijkse belastingkorting van 2,5% op het openstaand gedeelte van het kapitaal. De korting kan echter nooit meer bedragen dan 1.250 euro.

Online kredietverstrekkers

Zakelijke leningen (doorgaans het investeringskrediet) verschillen toch veel van de klassieke consumentenkredieten zoals de lening op afbetaling. Je zal weinig online aanbieders kunnen terugvinden waarbij je zoals een particulier simulaties kan uitvoeren.
Een online aanbieder die wel leningen verstrekt aan ondernemers is Kredietpartner. Je kan met deze partij contact opnemen of een aanvraag indienen om op die manier meer informatie in te winnen.

Andere mogelijkheden voor ondernemers

Crowdfunding is al langer een begrip bij ondernemers die kapitaal willen ophalen om zo hun projecten of onderneming verder te financieren. Klik hier voor meer informatie over crowdfunding en platformen.

Tax shelter voor startende ondernemingen: Relatief nieuw is de mogelijk voor particulieren om via het systeem van tax shelter te investeren in startende ondernemingen. Hiervoor kunnen ze genieten van een belastingvermindering van 30% of 45% indien men rechtstreeks investeert in het kapitaal van startende ondernemingen. Klik hier om meer te lezen over dit initiatief.

Andere KMO financieringen: Het Business Angels Netwerk Vlaanderen is een soort bemiddelaar. Naast leningen – verstrekt door privé investeerders – kan je er ook terecht voor knowhow en nuttige contacten opdoen. Business Angels investeren gemiddeld tussen 25.000 euro en 250.000 euro. Details over BAN en een overzicht van vele andere soortgelijke alternatieven kan je bekijken op dit overzicht.

Geld lenen zonder bank met notering op zwarte lijst?

Wie denkt dat geld lenen zonder bank een alternatief is omdat de kredietverstrekker uw financiële situatie niet opvraagt, is er aan voor de moeite. Ook online kredietgevers zullen de lijst van de Nationale Bank van België moeten raadplegen.

Online aanbieders van leningen die geen bankdiensten verstrekken (zoals Cofidis, Cetelem of Auxifina) dienen zich wel aan dezelfde regels te houden om leningen te kunnen verstrekken. Ze moeten dus ook nagaan of je wel solvabel genoeg bent om de lening terug te betalen.
Je kan alleen een lening krijgen als de kredietgever kan aantonen dat je aanvraag gegrond is en dat blijkt dat je in staat zou zijn om de lening terug te betalen. Een notering op de zwarte lijst maakt het veel moeilijker om een lening te bekomen, maar in bepaalde gevallen kan het wel. Klik hier om meer te lezen over de Zwarte Lijst.

Is een lening wel nodig?

Ben je op zoek naar een kleine lening om een onverwachte kost te financieren? Bedenk dan even of geld lenen wel nodig is. Misschien volstaat het om een voorschot te vragen op je loon bij je werkgever? Of misschien kunnen vrienden of familie tijdelijk een handje helpen?

Ben je van plan om een auto te kopen en zoek je daarom een autolening? Vergeet ook niet om aan de autodealer te vragen of hij geen interessante aanbieding lopen heeft. Het kan ook mogelijk zijn dat hij nauw samenwerkt met een kredietverstrekker. Wie weet kan je op die manier de totale kostprijs doen zakken.

Waarom geld lenen zonder bank?

Doorgaans durven traditionele banken wel eens leningen aanbieden met een relatief hoge rentetarief. Online aanbieders zonder bankdiensten specialiseren zich in bepaalde soorten leningen en zijn vaak in staat om een goedkopere lening aan te bieden.

Een van de voornaamste redenen om niet bij een bank te lenen is dan ook om op zoek te gaan naar goedkopere rentevoeten. Sluit traditionele banken echter niet uit bij het uitvoeren van een lening vergelijking!

Een bijkomend voordeel van online aanbieders zoals Cofidis is het gebruiksgemak: Veelal kan alles vanop de computer geregeld worden en kan je bijvoorbeeld je aanvraag online indienen. Een bezoek aan een instelling is veelal niet meer nodig.

Geld lenen door winkel acties?

Intussen zal je al gemerkt hebben dan veel winkelketens het mogelijk maken om een aankoop gespreid te laten betalen, zelfs aan 0% rente. Dit gebeurt meestal in samenwerking met een kredietverstrekker.

Klinkt natuurlijk heel interessant, maar vergeet niet dat het gaat om een doorlopend krediet met kaart (vergelijkbaar met een kredietkaart) en dat dit gevolgen kan hebben:

  • Het krediet of de kaart wordt gemeld aan het CKP. Indien je later een lening aanvraagt dan zal de kredietgever hier rekening mee houden. Een lager leenbedrag kan eventueel een gevolg hiervan zijn.
  • Wanbetaling heeft ook gevolgen: Indien je niet in staat bent om alles tijdig terug te betalen, dan kan dat resulteren in een opname op “de zwarte lijst”.

Wees niet te snel om een lening of krediet af te sluiten, bekijk sowieso eerst je opties en bedenk of er geen mogelijkheden zijn om lenen te vermijden. Misschien kan de aankoop enkele maanden uitgesteld worden en kan je al een deel van het geld sparen? Of je vrienden en familie kunnen een handje helpen om de last te verlagen? Is een lening absoluut nodig, kijk dan goed rond naar de verschillende aanbieders en maak lening simulaties zodat je op voorhand kan inschatten hoeveel de maandelijkse last bedraagt.