Let op, geld lenen kost ook geld.

Lenen maar werkloos, wat zijn de opties?

0

Kan ik geld lenen als ik werkloos ben?

Geld lenen zonder een inkomen.

Het spreekt voor zich dat je mogelijkheden vrij beperkt zijn als je werkloos bent, ook al is de werkloosheid maar tijdelijk. Toch zullen banken altijd garanties willen hebben dat je het geleende kapitaal terug kan betalen. Daarom wordt er ook gekeken naar andere financiële zaken.

Een uitkering is ook een bron van inkomen en wordt ook mee bekeken. Theoretisch kan je hiermee wel een lening of krediet mee afsluiten, maar het bedrag zal veel lager zijn en er is ook geen absolute zekerheid dat het lukt.
Daarnaast moet je er ook rekening mee houden dat het maandelijkse bedrag waarvan je moet leven, wel heel klein wordt.

Hypothecaire lening

Een vuistregel is dat je maximaal één derde van je inkomen mag besteden aan kredietlasten. Een hypothecaire lening lijkt dus een onmogelijke taak om te bekomen. Slaag je er wel in, dan zal het bedrag wellicht te klein zijn om hiermee vastgoed te kopen.

Men kijkt dus in de eerste plaats naar je vast inkomen, maar men zal ook nagaan wat de verkoopwaarde is van het onroerende goed dat je wenst aan te kopen. Ben je dus al in het bezit van een woning (bijvoorbeeld verkregen door een erfenis) en val je tijdelijk zonder werk, dan hoeft de situatie niet zozeer uitzichtloos te zijn. Voorzichtigheid is wel altijd gewenst!

Soepele kredieten

Wie onzeker is of hij al dan niet een vast inkomen behoudt, kan ook opteren voor een soepel woonkrediet. Verandert er toch plotseling iets in je situatie, dan kan je de lening ook laten evalueren. Een tijdelijke opschorting of verlenging van de looptijd van het krediet behoren tot de mogelijkheden.

Sociale leningen

Sociale leningen zijn bedoelt voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Deze leningen richten zich op mensen met lage inkomens en kunnen interessante rentevoeten geven. De leningen worden aangeboden door:

Werkloos maar starten als zelfstandige

Je bent werkloos maar wilt een zelfstandig beroep uitoefenen? Dan kan je gebruik maken van de Startlening van het federale Participatiefonds. Met een Startlening kan je tot 30.000 euro geld lenen tegen een voordelig tarief.

Je kan een Startlening aanvragen als je werkloos bent en recht hebt op een uitkering, als je al minstens 3 maanden als werkzoekende bent ingeschreven en ook personen die recht hebben op een wachtuitkering of leefloon komen in aanmerking. De leningsduur bedraagt 5, 7 of 10 jaar.

Let op: de lening moet wel gebruikt worden om je professionele zelfstandige activiteit te starten. Denk hierbij aan investeringen in een computer, machine, bureel, of de overname van een bestaande handelszaak.

Voor meer info omtrent de Startlening kan je je richten tot het Participatiefonds. Vanaf 1 juli 2014 zijn de Gewesten voor de toekenning van nieuwe kredieten bevoegd. Hieronder kan je alle nodige info terugvinden:

Minileningen als tijdelijke overbrugging

Het is niet altijd een oplossing, maar als de werkloosheid maar tijdelijk is en je zit krap bij kas, dan kan een minilening misschien net voldoende zijn om je tijdelijk verder te helpen. Vergeet niet dat zo’n minilening een relatief dure vorm is van lenen, ook al zijn de bedragen kleiner. Voor echt kleine bedragen (tot 600 euro) kan je terecht bij Payday. Andere kleine leningen kunnen ook de vorm van een persoonlijke lening aannemen. Ter illustratie:

  • 2.500 euro lenen bij Santander: 2.807,28 euro terug te betalen (looptijd: 24 maanden = 12.00% jaarlijks kostenpercentage)

Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €2.500,00; Looptijd is 48 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €109,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €2.616,24. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij een van bovenstaande partijen.

Zoals je kan zien uit bovenstaande voorbeelden (actueel op juli 2018) kan op een relatief bedrag van 2.500 euro al gauw een groot verschil zijn tussen verschillende aanbieders. Ook is deze vorm van lenen relatief duur in vergelijking met andere leenformules.
Lees hier meer over minileningen en geldreserves.

Besef wel …

Besef wel altijd dat je voor de bank niet kredietwaardig bent als je werkloos bent. Men adverteert regelmatig dat men werklozen ook leningen wilt verschaffen, maar in realiteit gebeurd dit niet zo vaak en kunnen de resultaten ontmoedigend zijn.

Ga ook niet direct lenen bij de eerste de beste kredietinstelling waarvan je het gevoel krijgt dat ze dubieus kunnen zijn. Sommige instellingen kunnen heel ‘agressief’ te werk gaan van zodra je een betaling even mist. Check altijd het volledige kostenplaatje en bekijk het jaarlijks kostenpercentage. Daaruit leer je veel meer dan louter de rentevoet te bekijken.

Veel alternatieven zijn er eigenlijk niet. Als je echt geld nodig hebt, dan zal je iets in borg moeten kunnen stellen, maar dan kan je het evengoed eens proberen bij het pandjeshuis in Brussel. De Berg van Barmhartigheid is een openbare instelling met als sociaal doel: de toekenning van nominatieve leningen tegen inpandgeving van waarde en roerende goederen en de organisatie van tentoonstellingen en openbare verkopen.