Let op, geld lenen kost ook geld.

Lenen met loonbeslag?

0

Kan ik lenen met beslag op loon?

Loonoverdracht of loonbeslag

Wie een krediet aangaat kan zien dat er door de kredietverlener extra waarborgen worden gevraagd. Loonoverdracht en loonbeslag zijn twee van zulke waarborgen die je kan terugvinden in het contract.

Loonoverdracht is via de kredietovereenkomst contractueel vastgelegd bij het aangaan van het krediet. Het betekent concreet een deel van je inkomen wordt ingehouden en doorgestort wordt aan de kredietgever. Dit is enkel het geval bij betalingsachterstanden en men is verplicht om jou hiervan op de hoogte te brengen.

Het lijkt op loonbeslag, maar er zijn verschillen. Indien er wordt overgegaan tot loonbeslag, dan kan dit enkel gebeuren met tussenkomst van de rechtbank. Dat is niet het geval bij een loonoverdracht.

Een loonoverdracht kan je laten stopzetten door een aangetekende brief te schrijven naar je werkgever of uitbetalende instelling. Dit sluit echter niet uit dat de kredietgever nadien alsnog zal overgaan tot de procedure bij de rechtbank om alsnog beslag op je loon te kunnen leggen.

De beslissing van de vrederechter is dus nodig om beslag op je loon te kunnen leggen. Je werkgever wordt daarmee verplicht om een deel van je loon door te storten aan de schuldeiser tot de hele schuld is terugbetaald!

→ Zelfs al slaag je er in om de betalingsachterstand in te werken, het loonbeslag en de wanbetalingen zullen geregistreerd blijven bij de Nationale Bank tot de volledige schuld wordt terugbetaald!

Lees meer over loonbeslag op Wikipedia

Lenen bij een loonbeslag

Indien er beslag wordt gelegd op je loon, dan wil dit zeggen dat je ergens in het verleden een betalingsachterstand hebt opgelopen. Dit is een signaal dat een bank niet graag ziet, al zijn er natuurlijk steeds oplossingen op maat. Hiervoor is wel vereist dat je eerlijk bent over je huidige situatie.

Het samenvoegen van diverse leningen of kredieten in een nieuwe lening kan een mogelijke oplossing zijn, als de kredietgever de notificaties van het loonbeslag kan negeren. Dat is niet bij elke bank het geval.

Een ideale manier om je zoektocht aan te vangen, is om online offertes aan te vragen. Je kan zien in welke mate ze bereid zijn om een oplossing te zoeken en je assisteren om de huidige financiƫle moeilijkheden mee te helpen oplossen.

Bij onderstaande partijen kan je alvast nagaan in welke mate ze bereid zijn om geld te lenen bij loonbeslag:

Bij onderstaande kredietverstrekkers kan je een aanvraag indienen om een geldreserve te bekomen:

Wees er wel van bewust dat geld lenen niet altijd de beste oplossing is en dat je op langere termijn soms betere opties kan vinden, zoals schuldbemiddeling om alle schulden aan te zuiveren.