Let op, geld lenen kost ook geld.

Lenen als je op de zwarte lijst staat

0

Wat is de zwarte lijst en waarom kom ik er op terecht?

De zwarte lijst is eenvoudig gezegd een lijst waarop mensen met terugbetalingsmoeilijkheden (de wanbetalers) terug te vinden zijn. Van zodra je al 3 maanden achterstal op de terugbetaling van je lening oploopt, kom je op deze zwarte lijst terecht. Deze “zwarte lijst” wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België, maar ook door de Beroepsvereniging van het Krediet waar de kredietverstrekkers zijn aangesloten en onderling informatie uitwisselen. Ook als je in schuldbemiddeling terecht komt, dan kom je automatisch op de zwarte lijst.

Belangrijk om weten is dat je hier eerst op voorhand een waarschuwing voor ontvangt en dat de minimumdrempel 25,00 euro bedraagt. Je wordt met andere woorden op voorhand verwittigd, en hebt de kans om dit nog recht te zetten of contact op te nemen met de kredietgever en een alternatieve regeling te vragen of voor te stellen.

Wanneer je lening is afgelost, dan blijf je ook nog een jaar lang op deze zwarte lijst staan. In bepaalde gevallen, (onder andere bij problemen met het aflossen van een hypothecaire lening) kan je tot tien jaar genoteerd blijven staan op de zwarte lijst.

Het nut van de zwarte lijst? Dat is om zowel u als geldlener als de kredietverstrekker te beschermen:

  • Bescherming geldlener: Zodat je niet teveel geld zou lenen.
  • Bescherming geldverstrekker: Om zekerheid te verschaffen dat de lening wordt terugbetaald.

Op de zwarte lijst komen verschillende vermeldingen voor. Zo kan je genoteerd staan als iemand die schulden heeft, maar die perfect terugbetaald. Je kan ook genoteerd staan als iemand die schulden heeft maar waarbij een uitweg vinden moeilijk is. Val je onder schuldbemiddeling? Dan zal dit wellicht ook vermeld staan op de zwarte lijst. Is de schuldbemiddeling afgelopen? Dan zal je automatisch nog een jaar lang op de zwarte lijst blijven staan.

Schrappen van de zwarte lijst.

Om van de zwarte lijst te komen, is het natuurlijk belangrijk dat je je leningen afbetaald. Je betalingsachterstand moet weggewerkt worden. Indien je per ongeluk op de lijst bent terechtgekomen op de zwarte lijst (bijvoorbeeld door een langdurige opname in het ziekenhuis), dan kan je je situatie uitleggen en vragen om je te laten schrappen. Je kan je richten tot het CKP (de Centrale voor Kredieten aan Particulieren) die de zwarte lijst beheerd onder de verantwoordelijkheid van de Nationale Bank van België.

Voorkomen is beter dan genezen: je dient dus ten alle tijde te vermijden dat je op deze zwarte lijst terechtkomt, want het kan je anders in de toekomst in een lastig parket brengen. Geld lenen wordt immers een stuk moeilijker (maar is niet onmogelijk).

Je status checken op de zwarte lijst.

Sta je op de zwarte lijst of wil je checken of je op de zwarte lijst staat? Dan kan je je richten tot het CKP (de Centrale voor Kredieten aan Particulieren). Al jouw gegevens kan je uiteraard raadplegen. Je moet wel je identiteit kunnen aantonen: telefonisch kan dus niet, maar per Post, via internet of je persoonlijk aanbieden is mogelijk.

Lenen als je op de zwarte lijst staat.

Er zijn enkele mogelijkheden om toch te geld te lenen als je op de zwarte lijst staat. Dit zijn dan onder meer de aanbieders van flitskredieten (de zogenaamde minileningen), maar ook als je eigenaar bent van een woning kan je in bepaalde gevallen toch een hypothecaire lening aangaan.

Flitskredieten.

Dit gaat over de zogenaamde minileningen of minikredieten. Een voorbeeld waar je deze kan bekomen is bij PayDay (tot 600 euro) of Cofidis (onder vorm van een persoonlijke lening: vanaf 500 euro). Dit zijn relatief kleine leningen die vrij vlug terugbetaald moeten worden. Zo ligt de terugbetalingstermijn meestal tussen de 15 en 30 dagen, ideaal dus om een moeilijke maand te overbruggen. . Omdat het gaat over kleine bedragen zal ook de maandelijkse last klein zijn. Het leenbedrag kan variëren tussen 500 en 1.000 euro. Voor bedragen onder de 1.000 is immers geen kredietcontrole verplicht.

Klein krediet nodig om een kleine periode te overbruggen? Dan is geld lenen zonder een bank misschien voor u. Bekijk hier kleine leningen.

Hypothecaire kredieten.

Als je reeds eigenaar bent van een woning, dan kan je in bepaalde gevallen toch een krediet onderschrijven. Dit moet dan wel in de vorm zijn van een hypothecaire lening. Er is natuurlijk een groot verschil tussen personen die hun lening niet kunnen aflossen omwille van diverse tegenslagen (tijdelijke werkloosheid, ernstige ziekte, …) en mensen die keer op keer bewijzen dat ze hun budget niet kunnen beheren. Een van de voorwaarden om toch een tweede kans te kunnen krijgen is dat je reeds eigenaar bent van een koopwoning.

De regels zijn wel strikt: Er zijn ook andere voorwaarden waaraan je moet voldoen, bij het vlaams krediethuis luiden deze als volgt:

  • Je bent eigenaar van een koopwoning
  • Je bent eerlijk en oprecht over jouw financiële situatie
  • Je beseft dat je in het verleden fout gebudgetteerd hebt
  • Je ziet in dat je anders en zuiniger moet gaan leven
  • Je maakt een belofte om de nieuwe afbetalingen stipt na te komen
  • Je moet in staat zijn om met de nieuwe lening je financiële toestand te herstellen
  • Je moet minder betalen dan voorheen
  • Je moet er zeker van zijn dat uw toestand erop vooruit gaat

Tip: Omwille van een wetswijziging mogen banken en kredietverstrekkers hier geen reclame meer over maken. Je doet er dus goed aan om zelf de stap te nemen en een kredietverstrekker aan te spreken.

Controleren of je op de zwarte lijst staat

Zoals eerder vermeld, moet je op voorhand een bericht hebben ontvangen van de kredietgever dat je gegevens zullen opgenomen worden op de zwarte lijst. Men is immers verplicht om jou op voorhand te waarschuwen. Uiteraard kan je deze gegevens ook zelf raadplegen.

Je kan via internet alle bestanden online raadplegen op de website van de Nationale Bank. Hiervoor heb je wel een elektronische kaartlezer, je identiteitskaart en de PIN-code nodig.

Optioneel kan de aanvraag ook gebeuren per post door een brief te sturen naar de Nationale Bank met bijgevoegd een recto-verso kopie van je identiteitskaart. Je kan alle gegevens opvragen op volgend adres:
Nationale Bank van België
Centrale voor kredieten aan particulieren
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

Een laatste optie bestaat erin om zelf een persoonlijk bezoek te brengen aan de loketten van de Nationale Bank.

Zwarte lijst vermelding betwisten.

Als je denkt dat je onterecht op de zwarte lijst bent terechtgekomen, dan kan je dit betwisten. Je dient hiervoor contact op te nemen met de kredietgever en een bewijs aan te leveren dat je vermelding op de zwarte lijst – als wanbetaler – onterecht is.

Een uiterste optie bestaat er in om een klacht in te dienen bij de bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen van de FOD Economie. Op https://www.ombudsfin.be kan je meer informatie terugvinden.

Onderhands lenen.

Indien geen van bovenstaande opties een mogelijkheid is voor jou, dan kan je ook kijken of je een andere persoon kunt vinden die het geld aan jou wilt lenen, bijvoorbeeld uit je vriendenkring. Niet iedereen doet dit graag, maar soms breekt nood wet en moeten we onze trots inslikken en de kans wagen. Wat de onderhandse lening betreft kan je hier meer informatie terugvinden.