Let op, geld lenen kost ook geld.

Lenen via een geldreserve?

0

vrouw marketing lenen via geldreserveEen geldreserve is een flexibele manier van geld lenen. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen een kredietopening, of het gebruik van een kredietkaart.

Met een geldreserve kan je – zoals je kan afleiden uit de naam – in het rood gaan op je zichtrekening en gebruik maken van een bepaalde limiet. Is een geldreserve nuttig? In welke gevallen kies je voor deze kredietvorm?

De geldreserve: flexibel geld lenen

Een geldreserve kent geen vervaldatum en is onbeperkt in tijd. Je beschikt over een permanente financiële buffer die je vrij kan opnemen op momenten waar het nodig is.

Bij aanvang van het contract wordt wel een kredietlimiet opgelegd. Dit is het maximumbedrag waarover je kunt beschikken. Je bent niet verplicht om het volledige bedrag te ontlenen. Hoe hoog deze kredietlimiet zal zijn hangt af van jouw terugbetalingscapaciteit en kredietgeschiedenis.

De terugbetalingen vinden grotendeels plaats op het tempo dat je zelf kiest. Je bepaalt zelf wanneer en welk bedrag er wordt terugbetaald op eventuele opgelegde minimumbedragen na. Zolang de kredietlimiet niet bereikt is kan je geld blijven opnemen. Wordt een deel van de geldreserve terugbetaald, dan kan je daar ook opnieuw over beschikken.

Bekijk geldreserves en voer simulaties uit bij verschillende aanbieders:
➥ Bekijk de geldreserve van Cofidis.
➥ Bekijk de geldreserve van BuyWay (ook mogelijk met MasterCard).

De rente van een geldreserve

Interesten betaal je enkel wanneer je effectief gebruik maakt van het krediet. Er wordt met andere woorden alleen interesten aangerekend op het opgenomen bedrag en dus niet op de gehele kredietlimiet.

Een geldreserve is een flexibele vorm van geld lenen. Dit betekent dat kredietinstellingen meer risico’s lopen en onzekerheden kennen. Dit uit zich dan ook in de rentevoet die wordt aangerekend. De rente ligt beduidend hoger dan bij andere consumentenkredieten zoals de lening op afbetaling.

De rente van een geldreserve wordt op jaarbasis berekend, maar maandelijks in rekening gebracht voor het opgenomen bedrag. De rentevoet van een geldreserve is dus variabel, doordat er geen vaste looptijd is.

Aandachtspunt: De nulstellingstermijn

De nulstellingstermijn is een addertje onder het gras waar niet zo veel over bekend is. Het komt er op neer dat – afhankelijk van de kredietlimiet – het krediet minstens 1 keer per jaar of 1 keer per vijf jaar moet worden aangezuiverd.

Deze termijnen zijn wettelijk opgelegde maximumtermijnen waarvan een kredietgever kan afwijken. De nulstelling is voorzien in de wet. Je doet er goed aan om in de kredietovereenkomst te kijken om deze nulstellingstermijn te kennen. De nulstellingstermijn dient om er zeker van te zijn dat de geldreserve geen permanente schuld wordt.

Geldreserves vergelijken

De rentevoet van een geldreserve is variabel en afhankelijk van de marktrente. Toch doe je er goed aan om regelmatig kredieten met elkaar te vergelijken. Dit kan je doen door op de website van een aanbieder te kijken naar het JKP (jaarlijks kostenpercentage) van het krediet. Het JKP omvat zowel de rentevoet als bijkomende kosten van een lening of krediet. Hierdoor kan je voordeel halen bij aanvang van de geldreserve, maar ook periodiek bekijken of jouw krediet nog steeds de goedkoopste is.

Start zelf met vergelijken van aanbieders, je kan een geldreserves simuleren bij volgende aanbieders:
Cofidis;
BuyWay;

Een geldreserve gebruiken

Een geldreserve is permanent aanwezig en beschouw je het best als een financiële buffer om onvoorziene uitgaven op te vangen. Na het ondertekenen van het contract ben je dus niet verplicht om het bedrag op te nemen. Een kredietgever kan echter wel voorwaarden opleggen en het contract bijvoorbeeld beëindigen wanneer je gedurende een periode van 2 jaar geen gebruik meer hebt gemaakt van de geldreserve.

Een geldreserve is een dure manier om geld te lenen. Het is met andere woorden niet echt geschikt voor aankopen die je over langere tijd wilt terugbetalen. Een renovatie, vakantie of de aankoop van een auto financier je het best (en veel goedkoper) met een lening op afbetaling.

Een geldreserve (bijvoorbeeld met kredietkaart) kan wel nuttig zijn om mee te nemen op reis als reserve, of om andere kleinere onvoorzien uitgaven te financieren waarbij de terugbetaling relatief snel kan gebeuren.

Soorten geldreserves

Een geldreserve of doorlopend krediet is gekend onder verschillende benamingen en er bestaan ook meerdere formules die vallen onder de noemer ‘geldreserve’. We sommen de belangrijkste even op zodat je een idee hebt van de mogelijkheden.

De kredietopening

Bij het openen van een krediet zal een bank normaliter uw financiële toestand evalueren aan de hand van de gegevens die gekend zijn bij het CKP (de Centrale voor Kredieten aan Particulieren). Men is in principe verplicht om na te gaan welke andere leningen je al hebt lopen.

Bij een kredietopening kan je voor onbepaalde tijd over geld beschikken bij een kredietgever. Men noemt dit vaak ook een kredietlijn. Ook woonkredieten kunnen onder deze noemer vallen.

Het kaskrediet

Het kaskrediet is eveneens een benaming om aan te duiden dat het over een kredietopening gaat. Een kaskrediet wordt ook gekoppeld aan een zichtrekening.

Bij een kaskrediet krijg je toestemming om in het rood te gaan op deze zichtrekening. Van zodra je in het rood gaat, zal je interesten moeten betalen op het opgenomen bedrag.

De geldreserve of doorlopend krediet

Het doorlopend krediet of geldreserve werd op deze pagina uitvoerig besproken. Er zijn weinig verschillen met het kaskrediet, maar een doorlopend krediet kan voorkomen als een vrijstaand krediet.

Kredietkaarten

Ook kredietkaarten vallen onder de noemer van kredietopeningen. Een kredietkaart wordt ook doorgegeven aan het CKP en telt mee bij de beoordeling van een toekomstig krediet. Teveel kredietkaarten kan mogelijks resulteren in een lager leenbedrag voor een toekomstige lening!

Met een kredietkaart kan je betalingen uitvoeren maar wordt het bedrag niet onmiddellijk ingehouden van je rekening. Er wordt ook gebruik gemaakt van een kredietlimiet. Je betaalt tevens rente op het opgenomen bedrag.

Uitzondering: de prepaid kredietkaarten. Hierbij is vereist dat je eerst een geldsaldo op de kredietkaart stort alvorens je de prepaid kredietkaart kan gebruiken. Dit is geen kredietopening omdat er nooit echt gebruik wordt gemaakt van een krediet.

Winkelkredieten

Winkelketens bieden ook vaak de mogelijkheid aan om een kredietkaart te verkrijgen waarmee je bij de winkelketen in kwestie je aankoop kan financieren. Vaak is dit zelfs aan 0%.

In realiteit zijn de winkelketens slechts een bemiddelaar en sluit je een kredietovereenkomst af bij een externe maatschappij. Ook deze kredietkaarten worden gemeld aan het CKP.

Hou de kleine lettertjes steeds in het oog! Zo kan men geen rente aanrekenen op het krediet, maar is vaak een aanvullende verzekering wel verplicht. Die extra verzekering kan 0,50% of zelfs 1% bedragen op het kredietbedrag waardoor de kostprijs al snel stijgt.

Samenvatting kenmerken geldreserves

Wederopname mogelijk. Zolang de kredietlimiet niet bereikt is kan je geld blijven opnemen. Betaal je het krediet (gedeeltelijk) terug, dan kan je opnieuw over dat bedrag beschikken.

Vrijheid in aflossingen. Aflossingen kan je meestal op eigen tempo verrichten. Eventueel kan er wel een klein minimum terug te betalen bedrag in het contract zijn afgesproken.

Opzegbaar. Van zodra je het krediet terugbetaald hebt en niet meer nodig hebt, kan je deze ook opzeggen. Bekijk wel nog even het contract om te weten of hieromtrent bijkomende voorwaarden werden gesteld.

Aanpasbare kredietlimiet. In samenspraak met de kredietgever, kan de kredietlimiet wel aangepast worden. Vraag naar de mogelijkheden bij je kredietgever indien je de kredietlimiet wilt laten wijzigen.

Dure vorm van geld lenen. Een geldreserve is flexibel maar een dure kredietvorm. Interest wordt berekend op het opgenomen saldo en dus niet op de gehele kredietlimiet.

Financiële buffer. Een geldreserve dient als financiële buffer om onvoorziene uitgaven op te vangen. Het is vooral geschikt voor korte periodes aangezien het een dure kredietformule is. Voor bepaalde aankopen kies je beter voor een lening op afbetaling.