Let op, geld lenen kost ook geld.

Geldtekort opvangen met een overbruggingskrediet

0

Het overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet kan je afsluiten om een aankoop te financieren in afwachting tot je meer financiële middelen ter beschikking hebt. Dat gebeurd vaak wanneer een nieuwe woning gekocht wordt, en de verkoop van de oude woning nog moet gebeuren.

Hieruit is belangrijk om te onthouden dat het een tijdelijke maatregel is en dat een overbruggingskrediet niet geschikt is om te gebruiken over een langere periode. Daarom gebruikt men in de volksmond ook vaak de termen brugkrediet of verbindingslening.

Looptijd en terugbetaling overbruggingskrediet

De looptijd van een overbruggingskrediet zal meestal kort zijn, maar verschilt van bank tot bank. in de meeste gevallen zal een brugkrediet een duurtijd kennen van 1 jaar, maar bij sommige banken is het mogelijk om de duurtijd te verlengen tot 2 jaar.

Gedurende de looptijd van het overbruggingskrediet zal je alleen rente betalen op het geleende bedrag. Het kapitaal dien je volledig in één keer terug te betalen op de eindvervaldag. Banken kunnen ook andere formules hanteren waardoor het mogelijk is om de rente pas terug te betalen bij het verstrijken van het contract.

Er bestaat dus wel een risico: dat je op het einde van de termijn het geleende kapitaal nog niet kan terugbetalen. In dat geval zal je de bank moeten overtuigen om het overbruggingskrediet te verlengen. Hou er rekening mee dat dit bijkomende kosten met zich zal meebrengen en dat je wederom rente moet betalen gedurende een nieuwe termijn.

Rente en tarieven bij overbruggingskredieten

De kostprijs zal al bij al nog meevallen bij een overbruggingskrediet omdat er een waarborg zal moeten verschaft worden. Dat zal meestal ook de oude woning zijn die nog verkocht moet worden. Op die manier kan het risico voor de bank geminimaliseerd worden.

De rentetarieven bij een brugkrediet kunnen vast of variabel zijn. In vergelijking met andere kredieten of leningen zal het tarief ergens tussenin schommelen. Sowieso zal het duurder zijn dan een hypothecaire woonlening. Wanneer een hypothecaire waarborg als garantie wordt gegeven, kan er ook genoten worden van de voordelige tarieven van hypothecaire kredieten.

De rentes verschillen in grote mate van bank tot bank, overbruggingskredieten vergelijken vóór het afsluiten is dan ook een absoluut belangrijk. Sommige banken hanteren zelfs verschillende tarieven die afhankelijk zijn van het ontleende bedrag: zomaar eventjes rentes gaan vergelijken is dus niet echt mogelijk.

Vervroegd aflossen is in principe ook mogelijk zonder bijkomende kosten. Dit kan echter afhankelijk zijn van bank tot bank dus je kijkt beter eerst in de contractvoorwaarden of dat effectief het geval is.

Overbruggingskrediet afsluiten

Wees altijd zeker dat je na afloop van het contract over de nodige financiële middelen kan beschikken om het brugkrediet terug te betalen. Wanneer het om vastgoed gaat, dan moet er toch een indicatie aanwezig zijn dat de oude woning binnen de leentermijn verkocht kan worden.

Bij het afsluiten van een brugkrediet wil de bank zo veel als mogelijk zekerheid inbouwen. Dit doet ze door een hypotheek en/of notariële volmacht tot hypotheekvestiging als waarborg te nemen.

Het maximale leenbedrag zal berekend worden aan de hand van de verkoopwaarde van je woning en je eigen terugbetalingscapaciteit. Wanneer je bijvoorbeeld nog een krediet lopen hebt op je oude woning, dan zal deze in mindering moeten gebracht worden omdat je terugbetalingscapaciteit ook zakt.

Het gebeurd niet altijd dat er een overbruggingskrediet wordt verschaft aan de volledige vraagprijs van de woning: daarvoor evolueert de vastgoedmarkt veel te snel. Indien toch 100% van de verkoopwaarde kan ontleend worden, dan moet je wel rekening houden met de schattingskosten van je woning.

Interesten op het einde terugbetalen?
Sommige banken bieden de formule aan waarbij de interesten pas op het einde van de looptijd, samen met het kapitaal, terugbetaald worden. Zit daar een addertje onder het gras?
Ja en nee, omdat je meer moet terugbetalen op het einde, zal de bank wellicht het maximale kapitaalbedrag dat je kan ontlenen ook corrigeren. Bij Record Bank bijvoorbeeld kan je dan maar 80% van de marktwaarde van je woning meer ontlenen.

Fiscaal aftrekbaar?

Om te kunnen genieten van de woonbonus, is het vereist dat de lening minimaal een looptijd van 10 jaar heeft. Dat is dus niet het geval bij een overbruggingskrediet waardoor je geen gebruik kan maken van de fiscale aftrek woonbonus.

Omdat het gaat om het verwerven of behouden van een onroerend goed, kan je eventueel wel de interesten aftrekken als ‘gewone intrestaftrek’, maar in veel gevallen levert dit geen fiscaal voordeel op. Het is immers afhankelijk van de aftrekposten die je reeds hebt benut in je fiscale aangifte.

Een oplossing op fiscaal vlak is dan ook om een hypothecair krediet af te sluiten, op voorwaarde dat er binnen je aangifte nog ruimte vrij is. In welke mate dit voordeliger is dan een eenvoudig overbruggingskrediet laat je best een simulatie uitvoeren bij de bank. Er komen immers kosten bij van de notaris waardoor het veel moeilijker wordt dit snel even te berekenen. Vergelijk beide opties en kom te weten welke situatie je het meeste financieel voordeel oplevert.

Aandachtspunten bij brugkredieten

Een overbruggingskrediet is geschikt om een tijdelijke periode te overbruggen om een aankoop te financieren. Dat kan zijn in afwachting tot je woning verkocht is, maar ook een andere vaststaande inkomst zoals de uitbetaling van een levensverzekering.

Een overbruggingskrediet zal bovenop alle bestaande leningen komen, voorzie daarom steeds voldoende ruimte om de interesten tussentijds terug te betalen. Wees ook zeker dat je na afloopt van de termijn het gehele kapitaal kunt terugbetalen. De vastgoedmarkt kan grillig zijn en je weet nooit exact hoe lang het duurt alvorens je een woning verkocht kan krijgen.

Weeg steeds de voordelen af tegenover de nadelen. Je zal inderdaad een periode kunnen overbruggen en sneller in de mogelijkheid zijn om een nieuwe woning te kopen, maar daartegenover staan natuurlijk ook enkele risico’s. Wanneer je echter met zekerheid kan zeggen dat de nood aan extra geld tijdelijk is, dan is een overbruggingskrediet wel de financieringsvorm bij uitstek voor jouw situatie.