Let op, geld lenen kost ook geld.

Lenen na schuldbemiddeling?

0

Collectieve schuldbemiddeling: Wat is dat?

De werkelijke term is “collectieve schuldenregeling” maar in de volksmond wordt vaak de term “schuldbemiddeling” gebruikt. Heb je schulden die je niet meer kan dragen? Dan is het OCMW je eerste aanspreekpunt. Maak hier zeker gebruik van om je mogelijkheden samen met hen te verkennen.
» Nuttige adressen: eerstehulpbijschulden.be & centrumschuldbemiddeling.be

Lukt het niet voor het OCMW om de nodige hulp te bieden, dan kan je een aanvraag indienen om toe te treden tot de procedure collectieve schuldbemiddeling. Dit is een gerechtelijke procedure waarbij een rechter een schuldbemiddelaar zal aanstellen. Hij zal trachten alle schulden aan te zuiveren.

De schuldbemiddelaar die wordt aangesteld zal jouw inkomsten ontvangen. Daarvan zal een deel worden doorgestort naar jou zodat je geld hebt om de maand rond te komen. Dit noemt men het leefloon.

Van het resterende bedrag zal de schuldbemiddelaar eerst zijn ereloon betalen en nadien alle andere schulden aanzuiveren. In principe zal de schuldbemiddelaar ook zorgen voor een extra spaarpotje die je na afloop van de procedure dan ook kan ontvangen.

Het leefloon dient om de vaste kosten zoals elektriciteit, eten, kledij, … te betalen. De huur van je woning kan daar eventueel ook inbegrepen zijn, maar het is geen uitzondering dat de schuldbemiddelaar zelf de huur zal betalen.

Indien een dringende uitgave nodig is, bijvoorbeeld om een nieuwe ijskast, wasmachine, … te kopen dan kan je de schuldbemiddelaar aanspreken en vragen om eenmalig een bedrag te voorzien. Tip: stuur hem/haar reeds door welk vervangingstoestel je zou kopen en vergelijk met prijzen om aan te tonen dat dit geen duur model is. De schuldbemiddelaar ziet graag dat je moeite doet en krijgt dan nooit de indruk dat je tracht te profiteren. Eerlijk duurt het langst in deze situaties.

Je bent ook verplicht om alle wijzigingen in je financiële situatie door te spelen aan de schuldbemiddelaar zoals een erfenis, … want dat kan de procedure versnellen.

Collectieve schuldbemiddeling: Wat na afloop procedure?

De procedure collectieve schuldenregeling komt met zijn voordelen en nadelen. De schuldbemiddelaar zal veel werk op zich nemen en kan normaal gunstige afbetalingsmodaliteiten met de schuldeisers afspreken. Er zal ook onderzocht worden of er geen sprake is van verjaarde schulden.

Na afloop van de procedure zal de schuldbemiddelaar in principe een spaarpot voor jou opgebouwd hebben. Als alles terugbetaald is zal hij dit spaargeld ter beschikking stellen aan jou. Bekijk dit als een extraatje voor een nieuwe start.
Verder is het ook zo dat je na afloop van deze procedure collectieve schuldbemiddeling nog een jaar extra op de zwarte lijst zal staan van de Nationale Bank. Dit belet je mogelijkheden om geld te lenen bij de bank. Dit is om jou te beschermen, maar kan je misschien wel ervaren als een nadeel aan de regeling collectieve schuldbemiddeling. Lees hier meer over de zwarte lijst.

Lenen tijdens of na schuldbemiddeling mogelijk?

De regeling van collectieve schuldbemiddeling is er om jou uit de nood te helpen. De schuldbemiddelaar zal namens jou bemiddelen en instaan voor aflossing van alle schulden. Jouw vermelding op de zwarte lijst maakt het quasi onmogelijk om geld te lenen bij een bank. Wie goed zoekt zal ergens wel mogelijkheden vinden maar verstandig is dit niet.

Heb je tijdens de procedure van schuldbemiddeling geld nodig? Dan kan je je schuldbemiddelaar hierover aanspreken. Geld lenen tijdens schuldbemiddeling is dus nergens voor nodig en niet de meest verstandige optie.

Kan ik na afloop van de procedure geld lenen?

Je zal nog een jaar lang op de Zwarte lijst van de Nationale Bank vermeld staan. De enige optie om geld te lenen is een minilening bij partijen zoals Payday. Deze zijn het best geschikt om een maand te overbruggen, bijvoorbeeld als je loon laattijdig wordt uitbetaald. Bedragen onder 1.000 euro hoeven in principe niet gecontroleerd te worden door de bank en vormen in veel gevallen geen probleem.

Einde schuldbemiddeling = Nieuwe start. Het is begrijpelijk dat je het einde van de procedure aanziet als een nieuwe start. Veel mensen beginnen dan ook snel uit te kijken naar een nieuwe woning en vergeten dat hun vermelding op de zwarte lijst wel eens problemen kan geven.

We raden dan ook aan om niet te snel over te gaan tot het kopen van een woning, want zelfs al wordt je een lening toegekend, dan bestaat de kans dat de tarieven hoger uitvallen omdat de bank je inschat als een hoger risico omwille van de vermelding op de zwarte lijst. Het is immers niet de bedoeling dat je direct opnieuw een (te) hoge schuldenlast moet gaan dragen. Overhaast je beslissingen niet.

Let op je schuldenlast

Schuldbemiddeling is geen pretje! Voel je nu reeds de last van alle schulden? Bereken dan eerst of je nog voldoende grip hebt op jouw situatie en tracht daar waar mogelijk bij te sturen vóór je begint te denken aan een nieuwe lening.

Heel veel mensen zijn na afloop van de procedure blij dat ze met een nieuwe start kunnen beginnen, maar voor elke positieve reactie, kan je ook wel een negatieve reactie vinden over de regeling. Leven van een klein bedrag (het leefloon dat je krijgt) is een hele beproeving, laat het dus niet zover komen.